Skandální posudek pro privatizaci OKD

obrazek– jip –
23.2.2016  Vaše věc
Podle forenzního odborníka revidujícího posudky připravené soudním znalcem pro privatizaci OKD, profesora Maříka z VŠE, nebyly do znaleckého posudku soudním znalcem zahrnuty dceřiné firmy OKD. 
Stejného názoru je i autorka dalšího revizního znaleckého posudku Němečková, která původní posudek označila za mylný až zavádějící. Neocenění dceřiných firem je naprosto skandální chyba soudního znalce, který si zcela zločinně zjednodušil svou práci.

Je pak v zásadě jedno, zda to bylo z nedbalosti, neodbornosti, či  ze zlého úmyslu. V každém případě je to další vážný stín nad správností určení výše ceny stanovené soudním znalcem pro privatizaci minoritního podílu OKD.

Je zvláštní, že nikdo z odborných pracovníků, resp. odborných pracovišť ministerstva financí na takovou závažnou chybu neupozornil. V každém případě však za chybu, která se stala v klíčovém soudně-znaleckém posudku, nese plnou politickou odpovědnost tehdejší ministr financí a dnešní premiér B. Sobotka.