Podněcování k nenávisti

Václav Klaus jnr.
1.12.2015  ProtiProud

Tento komentář jsem vytvořil za pomoci svého právního zástupce, protože v České republice začíná být o kriminál sdělovat veřejně vlastní názory.

Tedy, jak pro koho. Pokud jste správný eurohujer – jako třeba europoslanec Štětina – můžete šířit nenávist k jiným národům pokaždé, když otevřete v televizi pusu. Ale pokud patříte do nějakého protimainstreamového hnutí – hrozí vám kriminál i za přiblblé hádanice na Facebooku.

Doplnění pana doktora (který si přál zůstat v anonymitě): 

„Můj klient výrazem „správný eurohujer“ myslí osobu, která s obdivem a láskou sleduje takřka jakýkoli počin Evropské unie a jejích orgánů a snaží se těmto všemožně napomáhat, ať je to v zájmu České republiky a jejich občanů, nebo nikolivěk. Na což má nepochybně právo. Dále vyjadřuje možnost, nikoli určitost faktu, a to, že dotyčný by mohl šířit nenávist k jiným národům, aniž by byl konfrontován orgány činnými v trestním řízení, přičemž kauzalitu mimořádně četných protiruských útoků dotyčného a tvrzení mého klienta nelze spojovat.“

No – tak dál.

„Jen těžko lze sledovat vystupování „osobností“ typu Schulze, Merkelové, Junckera, Dienstbiera nebo soudružky Mogheriniové a nevypěstovat si k současné podobě EU odpor hraničící s nenávistí a chutí k násilí…“

Právní výklad: Nejedná se o tvrzení mého klienta, nýbrž o pouhou citaci facebookového statusu pana Tomáše T,. známého na sociálních sítích mimo jiné častou konzumací alkoholu a navazováním vztahů se ženami. Můj klient pouze tento status takzvaně „lajkoval“, ovšem zaprvé ve stavu mírného zhoršení rozpoznávacích schopností a zadruhé podle několika judikátů se pouhé lajkování nedá v žádném případě považovat za plnohodnotný právní akt či dokonce akt nenávistný. Navíc inkriminovaný výrok chtěl můj klient kriticky rozebrat, ale byl přerušen mnou (doktorem J…) s tímto právním výkladem.

Ale takhle nic nenapíšu, pane doktore. Takhle se přece nedá svobodně psát. Vždyť čtenáři poznají, že to není od srdce, a nebudou to číst, anebo s odporem, jako když píšou námezdní pisálkové.

Já jsem vás varoval, i takhle je to na hraně. Je jiná doba, i satira musí být politicky korektní, nebo si dobře vyberte, komu se vysmíváte. Měl byste mít rozum.

Ne, kašlu na to.

Nenávidím lidi, kteří vyhrožují, že zotročí naše ženy, zničí naše města a naši kulturu a nás pozabíjejí. Nenávidím jejich přesvědčení, a pokud je to náboženství, pak nenávidím takové náboženství.

Podněcuji k této nenávisti, protože zlu by se lidé měli postavit, což bez negativních emocí nejde.

Tohle poslední souvětí škrtám, pane magistře.

Nenávidím všechny jejich české pomahače, omlouvače a jejich užitečné idioty.

Nenávidím všechny kádrováky, kteří každou chvíli sepisují články nebo petice, kdo by měl být vyhozen z veřejného prostoru, propuštěn, kdo by měl mlčet a nevyjadřovat se. Pokud je to jejich přesvědčení, pak nenávidím takové přesvědčení.

Nenávidím hlupáky, zejména vzdělané hlupáky.

Nenávidím všechny, kteří přísahají na demokracii, jen pokud zrovna vyhrává jejich kandidát.

Promiňte, pane magistře, tohle už opravdu musím ukončit. Navíc stránku a půl už máte, to panu redaktorovi stačí. Hlavně nic nepište o tom Konvičkovi.