Prezident Ruska Vladimir Putin podepsal zákon o odvetných opatřeních na neoprávněné obstavení ruského majetku v zahraničí

Avatar
Původní autoři

5. 11. 2015        zdroj
Podle zákona mohou být jurisdikční imunity cizího státu a jeho majetku na území Ruska omezeny na základě zásady vzájemnosti, jestliže v této zemi se poskytuje Rusku jurisdikční imunita omezeně.

Ustanovení zákona se budou uplatňovat v případě, když se Rusko a cizí stát nedomluví o jiném, podotýká se v dokumentu.

Cizí stát, který podal žalobu soudu v RF, zúčastnil se jednání u ruského soudu, anebo podnikl nějaké jiné opatření v podstatě věci, se bude uznávat za pozbylého soudní imunity. Zřeknutí se cizím státem soudní imunity v konkrétním sporu nemůže být odvoláno, a bude rozšířeno na všechna stádia soudního jednání.