Otevřený dopis Spolku Šalamoun předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi

Avatar
Původní autoři

4. 11. 2015
Vážený pane předsedo vlády,
přijali jsme s uspokojením informaci, že ředitel GIBS plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek resignoval na svou funkci a požádal o propuštění ze služebního poměru. O jeho odchod jsme usilovali od puče ke svržení býv. policejního prezidenta plk. Mgr. Petra Lessyho, protože jeho uskutečnění by nebylo bez nezákonného zásahu GIBS proveditelné. 


Pan ředitel si v časovém rozpětí jednoho roku dvakrát vyslechl na odborném shromáždění veřejnou výzvu našeho člena k resignaci. Máme proto oprávněně pocit zadostiučinění.
Náš postoj k jeho setrvání ve funkci nevyplývá z osobní averze, ale z názoru, že plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek nese přinejmenším mravní odpovědnost za zneužití GIBS ke svržení policejního prezidenta, tedy k zásahu proti vnitřní bezpečnosti státu. K činnosti GIBS máme sice i další výhrady, ale tato, která se vztahuje k osobě ředitele, je zásadní. Mrzí nás ovšem v této souvislosti, že k odpovědnosti nebyl dosud povolán hlavní pachatel puče, bývalý ministr vnitra Jan Kubice.
Plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek ovšem svou resignací navodil situaci, která je pro Vás osobně velmi důležitá až kritická. Leží na Vás odpovědnost za vyhledání a jmenování kvalitního, odborně zdatného, mravně nezpochybnitelného nástupce. Varujeme Vás před našeptávači z kruhů bezpečnostních složek, kteří podléhají klamu, že v čele GIBS musí stát dlouholetý příslušník některého ze sborů, na jejichž činnost GIBS dohlíží. Opak je pravdou: sotva najdete mezi vysokými důstojníky těchto složek někoho, kdo není svou minulostí svázán s různými vlivovými skupinami současných i bývalých velitelských kádrů a není tedy potenciálně vystaven nebezpečí podlehnutí klientelistickým tlakům. Doporučujeme proto, abyste neopakoval omyl bývalého předsedy vlády RNDr. Petra Nečase, který patrně pod vlivem MUDr.Mgr. Ivana Langera do čela GIBS dosadil plk.
Mgr. Ing. Ivana Bílka. Byla to kompenzace pro ODS za ztrátu vlivu na Policii ČR, pro stát ztráta v podobě nevhodného obsazení významné funkce.
Nový ředitel GIBS by měl vzejít z výběrového řízení a měl by se najít mezi mravně nezpochybnitelnými civilními odborníky s právnickým vzděláním a dlouhodobými zkušenostmi z trestního řízení.
Tento názor jsme zastávali již v době, kdy se Generální inspekce bezpečnostních sborů zakládala. Tehdy jsme také požadovali, aby byla rozpuštěna Inspekce Policie ČR a zájemci o práci v GIBS aby prošli nemilosrdným sítem přijímacího řízení. Způsob, jakým byla GIBS zřízena, umožnil její zatížení špatnými zvyklostmi bývalé Inspekce ministra vnitra a Inspekce Policie ČR. Přešli pak do ní někteří příslušníci, kteří se v minulosti dopouštěli nezákonností, nebo byli do těchto služeb „odloženi“ pro špatné pracovní výsledky.
Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Za spolek Šalamoun:
John Bok
předseda spolku Šalamoun

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1
IČ:63837714
Registrace Ministerstvem vnitra ČR: II./S-OS/1-25819/94-R
www.spoleksalamoun.com