Nesvatá aliance, užiteční idioti a džihád

Avatar
Původní autoři

Ivan David
13. 11. 2015
Při hledání kořenů problému příchodu muslimských imigrantů nelze přehlédnout slabost evropské společnosti reprezentované slabými vládami. Evropští představitelé mluví o evropských hodnotách, z nichž mnohé jsou příčinou evropských nehodnot a rozkladu evropské společnosti. Pachatelem je nesvatá aliance „kulturního marxismu“, který se od marxismu liší asi jako kazajka od svěrací kazajky a neoliberalismu, který Evropě prospívá podobně jako zhoubný nádor oslabenému organismu.


Příchod zanedbatelného počtu muslimských imigrantů do Čech přinesl veliký užitek tím, že pomohl demaskovat neschopnost vlád a ukázal, že se dosud nepodařilo vymýtit zbytky zájmu o zebezáchovnou soudržnost společnosti.

Nesvatá aliance

„Kulturní marxismus“ od padesátých let stále více ovládal západoevropské „humanitní“ akademické prostředí. K jeho základním tezím patří svoboda individua, kterou vidí v protikladu k utlačovatelské společnosti a zejména k jejím organizovaným silám. Dovozuje se, že jedinec nesmí být usměrňován, společnost má k němu povinnosti, on ke společnosti nikoli, atd, atd. Dospívá tak z jiných pozic k podobnému závěru jako neoliberalismus prosazující „štíhlý“ (rozuměj slabý) stát. Někdejší britská premiérka Margarita Thatcher dokonce tvrdila, že společnost neexistuje, jen jednotlivci. Neoliberalismus odmítá sociální stát včetně podpory rodin s dětmi, atd. Marxismus dělil lidi podle jejich vztahu k výrobním prostředkům a tím podle jejich sociálního postavení. S odpovědností jednotlive ke společnosti a naopak rozhodně počítal. “Akademici” se cítí být nad lidem a sociální postavení je nezajímá, proto mohou klidně volit Karla.

Horečná diskuse o „migrační krizi“ ukázala nesvatou alianci v další oblasti jejího rozkladného působení na společnost. Tak nás nemůže překvapit, že příchod muslimských imigrantů vítá „proevropská“ TOP09 v čele s Karlem Schwarzenbergem na jedné straně a kavárenská levice na straně druhé. Rozdíl je jen v tom, že TOP09 slouží horním deseti tisícům uvědoměle, zatímco kavárenská levice ovládaná „neomarxistickou“ ideologií slouží téže cílové skupině v roli užitečných idiotů. Obě uskupení bok po boku usilují o oslabení národní identity a státu, přičemž neoliberálové směřují k vítězství majitelů nadnárodních korporací nad národními státy a jejich občany, zatímco „kulturní marxisté“ se domnívají, že uskutečňují vznešené ideály.ČSSD má své “kulturní marxisty”, své snaživé úředníky i odbojné poslance a rozhodně se neshodne. ODS v čele s politologem je bezradná, KSČM má pochybnosti a ostatní jsou špatně viditelní. Vyberte si!

Naopak silný společný zájem o zachování národní komunity a kultury k sobě přitahuje část „konzervativní“ pravice a levici, která nezapomněla na nutnost zachování společenské soudržnosti včetně autority státu, který nesmí panáčkovat ani před zájmy oligarchů, ani před zhoubnými levičáckými extrémně individualistickými „právy“ bez odpovědnosti.

Ne islám, ale džihád a šaria

Heslo „ne islámu!“, nevystihuje podstatu problému. To, před čím je nutné se důsledně zaštítit není islám, ale džihád, tedy povinnost každého muslima šířit islám a nutně potlačovat jakoukoli jinou víru, včetně víry, že bůh není. A za džihádem samozřejmě přijde středověké právo šaría. Bojovníci za práva muslimských přistěhovalců jsou tak daleko mimo realitu, že odmítají vidět, že jejich oponentům nejde o potlačení práva na svobodu vyznání, ale naopak o uchování tohoto práva (včetně třeba nenáboženské víry ve spravedlivou společnost). Tolerance k netoleranci je sebevražedná. Jistě ne každý muslim je při naplňování povinnosti džihádu připraven jiným utínat hlavy. Všichni nejsou zlí. Tak jako ne všichni sudetští Němci chtěli vraždit Čechy, to jen někteří, ale 90% hlasovalo pro společné ideje. I velmi umírnění muslimové jsou jistě připraveni přijmout výhody všeobecného prosazení islámu v Evropě.

Nejsem zaujatý, ostatně i můj děda byl muslim. Za Rakouska-Uherska bylo náboženství povinné, ale současně byla svoboda vyznání. A tak praděda bezvěrec přihlásil svého syna k muslimskému náboženství. Tenkrát na Ústecku žádná mešita nebyla. Džihád může vést k tomu, že také díky bojovníkům za práva muslimských utečenců už žádná svoboda vyznání nebude, mešity budou.

Někteří lidé jsou velmi přizpůsobiví a tak může vzniknout národ „Čeští muslimové“ podobně jako „národ“ Bosenských muslimů. A ti nepřizpůsobiví budou vyhubeni – v důsledku boje za lidská práva.