Cesta lemována zradami sociální demokracie


Luděk Prokop
20. 11. 2015
Nejde pouze o teatrální odpor vládní koalice vedené ČSSD vůči kótám, co se imigrantů týká, jde o všeobecné počínání strany na čele vládní koalice. Nejde jen o zdánlivé rozpory mezi postojem ministra vnitra Chovance a postojem ministra Dienstbiera bez ministerstva. Dlužno dodat, mezi ministry nejen vládní koalice ale především, mezi ministry z jedné a téže politické strany. Rozpor mezi populistickým postojem určeným pro občany voliče a nepopulistickým postojem určeným pro naše protektory. (Pro velvyslance USA a pro vrchnost z EU). 


Pro tuto stranu zdají se být odlišné postoje, nejen jejích ministrů ale i jejích poslanců při hlasování v parlamentu EU, při hlasování jsoucím v naprostém rozporu s různými verbálními vyjádřeními vlády, vyjádřeními určenými pro naši veřejnost, prostě a jednoduše takové počínání je pro tuto stranu charakteristické a zcela typické.

Co by kdo chtěl od strany mající zradu ve vínku. Zrazovala dělníky již za 1. republiky a tím dala popud pro vznik KSČ. Po válce zradila „demokracii“, nedodržela podvraťácké spiknutí tzv. demokratických stran, takže místo nových voleb, Gottwald sestavoval novou vládu. Pak se sociální demokracie sloučila s KSČ a bylo vymalováno. V současnosti nově zradili a podtrhli Zemana ve volbách, když byl zvolen Klaus. Od doby, kdy Zemana zvolili občané přímou volbou, tak proti němu jen a jen intrikují. Tím prosrali volební preference, bohatě dostatečné pro možnost sestavit jednobarevnou vládu. Následně vyhráli jen těsně volby, mimo jiné zásluhou slibů ohledně církevních restitucí. Tyto sliby vzápětí zradili sebe záhubnou koalicí s lidovci.

Ještě před tím vším, po volebním fiasku byl Sobotka vyzván předsednictvem, aby převzal odpovědnost za zmršené volby (viz výše zmíněná ztráta preferencí intrikováním proti Zemanovi). Sobotka místo odstoupení (podobně, jak před ním za stejné situace učinil Paroubek), Sobotka a spol., místo toho vyrobili z rozhodnutí předsednictva stranický puč. A za pomoci Chovance, který asi potřeboval odčinit, že taky hlasoval proti Sobotkovi, (pokud to nebylo předem domluveno), čímž získal důvěru pro pozvání na hrad ke schůzce se Zemanem. Vyzval zúčastněné kolegy k utajení schůzky. (Zemanovi to bylo fuk, neporozuměl a nemontoval se do toho). Redaktorka v ČT dostala „echo“ a sérií otázek, namířených pro vynucení jasné odpovědi na konání schůzky na hradě, natlačila Haška velice hloupě držícího domluvu s Chovancem o utajení – aby veřejně a jasně zalhal. Umožnil tak Chovancovi, aby následnou zradou získal veliké zásluhy na potlačení veškeré opozice v ČSSD. Mediálně vyrobeným vnitrostranickým PUČEM, (název pro rozhodnutí předsednictva ČSSD, ohledně převzetí odpovědnosti Sobotky za propad preferencí), byla opozice ve straně zcela zlikvidována. Nastolena byla nová cesta ČSSD, bez vnitrostranické opozice vůči vedení strany, cesta vedoucí perspektivně do ztracena. Žel, na této cestě čeká občany ČR, budou-li nadále ČSSD ještě volit, řada dalších zrad a podrazů. Nedivme se nad rozpory jejích ministrů, nad rozpory mezi konáním strany a její vlády, ze které vycházejí různorodá, vzájemně si odporující vyhlášení a činy. Některá jsou určena pro občany voliče a jiná jsou pro velvyslance USA a pro vrchnost z EU.

Za největší zradu ČSSD, za zradu na sobě samotné, za zradu její vlastní ideologie, považuji ignorování od našeho státu vedeného vládou koalice sociální demokracie, ignorování očividných projevů nástupu fašismu na Ukrajině, ignorování vyvěšovaných fašistických symbolů a vyhlašování ukrajinských fašistických předáků za národní hrdiny. Stejně tak i postoje této vlády vůči Rusku, postoje očividně poškozující patolízalskými přístupy k záležitosti sankcí vůči Rusku, postoje poškozující naši ekonomiku, potažmo naše občany. Co tedy po takovém počínání lze ještě od ČSSD očekávat?

Náš prezident tomu všemu zatím statečně čelí a bude čelit, než jej to všechno přivede k názoru, že mu za tu námahu, vzdorovat tomu všemu, to naše stádo tupců, ani náš stát včetně strany ČSSD, ignorující jeho rady a podléhající zahraničním vlivům i vlivu prodejných médií, že v jeho věku, mu to za ty svízele vůbec, vůbec nestojí.