Stručný přehled hlavních informací Speciální Monitorovací Mise OBSE (SMM) na Ukrajině dle zpráv zveřejněných do 22. září 2015

našel, přeložil a  sestavil Mireček
24.9.2015  Kosa Nostra  aneb vlkovobloguje.wordpress.com

Vypadá to, že nemožné se stalo skutkem a  na „východní frontě klid“. Klid sice jenom z hlediska válečných aktivit a  i tak se sem tam ozve střelba, ale oproti předchozím měsícům je tam doslova rajské ticho. Civilní obyvatelstvo je ale stále ohroženo. 

Nedostatek základních potřeb, jako je voda, jídlo a s nadcházející zimou i topivo, trápí a bude trápit i nadále velké množství obyvatel ve válečné zóně ale i mimo ni. Alespoň mají nějakou naději na zlepšení situace, což bez příměří nebylo možné. Modleme se za to, ať jim příměří vydrží a ať nedojde k druhé občanské válce tentokráte směřované od dobrovolnických batalionů proti aktuální vládě.

Bylo mi radostí pro vás překládat alespoň nějak „nezaujaté“ zprávy od OBSE, a ač to bude znít divně – doufám, že s touto prací nebudu muset v budoucnu zase začít. To by totiž znamenalo, že by muselo dojít k obnovení bojů. Snad se to nestane.
Vraždy novinářů
V rámci patnáctiletého výročí zavraždění ukrajinského novináře Georgyi Gongadze OBSE vydalo zprávu, ve které volá po vyšetření této 15 let staré vraždy, která vrhá stín na svobodnou novinařinu na Ukrajině až do těchto dnů. Dokonce si OBSE dovolila i  prohlásit, že od počátku konfliktu došlo na Ukrajině k alespoň 9 vraždám novinářů. Všimněte si toho slůvka „alespoň“ v předchozí větě. To znamená, že si dovolili naznačit, že i některé ze „sebevražd“ žurnalistů v poslední době asi nebudou sebevraždy. To sice bylo každému jasné, ale proč to dávám do svodky je to, že OBSE si teď dovolila tlačit na kyjevskou vládu, což je pro OBSE v poslední době dost netypické.
OBSE také vydala ještě jednu zprávu, ve které odsuzuje omezování svobody slova na území pod Kyjevskou správou a  jmenovitě to, že byl vytvořen seznam novinářů, kterým je zakázán vstup na území Ukrajiny. K zodpovědnosti za tento blacklist volají přímo prezidenta Porošenka.
ODIHR a HCNM vydaly zprávu o situaci na Krymu
Abych předchozí atak na kyjevskou vládu ze strany OBSE trošku zchladil, tak také Úřad OBSE pro Demokratické instituce a lidská Práva (ODIHR) a Vrchní komisař pro Národní menšiny (HCNM) vydaly souhrnnou, 100 stránkovou zprávu, ve které uvádějí, že po  přechodu Krymu pod RF na poloostrově dochází k rozsáhlému porušování lidských práv a diskriminaci.
Ta zpráva je fakt hutná a uvádí, jak RF federace porušuje práva menšin, cílí na vytypované jednotlivce, média a  občanské iniciativy aby potlačili opoziční názor.
Zprávu jsem celou nečetl, protože mi stačilo přečíst si v úvodu této zprávy, že o všech porušování, kterých se tam RF údajně má dopouštět (které jsou v dané zprávě položeny jako jednoznačné fakta) se tvůrci zprávy dozvěděli tak že se ptaly lidí, kteří z Krymu po anexi odešli, představitelů Krymských Tatarů na Ukrajině a ukrajinských úřadů a to proto, že jim na Krym nebyl povolen vstup. Tomu říkám doopravdy hodnověrná a vypovídající zpráva!
Zima a poškození vodovodní infrastruktury
Dle OBSE byla vodovodní infrastruktura v  žalostném stavu už před vypuknutím bojů na Ukrajině, ale z toho důvodu že nemohla být v této době opravována a ještě navíc došlo k dalšímu (dle mého názoru mnohdy cílenému) poškozování vodovodů a čerpacích stanic, je situace pro nadcházející zimu kritická. Mnoho civilních obyvatel nemá přístup k vodě a v zimě bude tato situace se zásobováním ještě mnohem horší.
Blokáda Krymu
Primárně představitelé Krymských Tatarů a  štráfbatalionu Azov zablokovali hraniční přechody mezi Ukrajinou a  poloostrovem Krym pro nákladní dopravu vezoucí zásoby na poloostrov. Přes agresivní postoje demonstrantů a hrozbám z jejich strany, že řidičům nákladních vozidel zapálí auta a zničí pneumatiky, nedošlo k  žádnému konfliktu. Ukrajinské policejní síly nijak proti tomuto konání nezasáhly.
Řidiči na hraničních přechodech odmítají odjet, dokud nedostanou zpátky celní poplatky, které zaplatili (v řádu stovek euro za jedno vozidlo).
Příslušníci Azovu se snažili blokovat i  hraniční přechody do Podněsteří, ale nakonec zde jenom rozdávali řidičům patriotické letáčky.
Situace na frontě
Zatím relativní klid. Po většinu dnů SMM zaznamenala jenom jednotlivé výbuchy, často určené ze směru různých vojenských cvičišť. Sice v některé dny zaznamenaly i zostřené přestřelky z ručních zbraní, ale to se v dřívějších dobách ani do zpráv nedostalo, protože takové střelby bylo strašně moc.
I ve Stanytsia Luhanska je klid přesto, že most je pro civilní pohyb pořád často uzavřen. Nějaká střelba se ozývá i z prostoru Doněckého letiště ale v malé míře.
Vlkův dodatek:
Tohle je, prozatím a doufejme že už napořád, poslední Mirečkova svodka informací od pozorovatelské mise OBSE z Ukrajiny.
Mireček odváděl skvělou dlouhodobou práci pro Kosu. Jsem mu velmi zavázán za jeho pravidelné příspěvky. Dovolím si mu proto zde poděkovat jménem svým, ale zejména jménem vaším. Prosím o hvězdy, které toto poděkování vyjádří za každého z  vás. Mireček si je rozhodně odpracoval a zasloužil. Díky moc, Mirečku!