Stížnost na generálního ředitele Petra Dvořáka pro akceptování cenzury ve zpravodajství ČT

Eva Novotná
29. 9. 2015   Ne základnám
Dne 28.9. 2015 ve 19:00 hodin byly zpravodajstvím ČT 24 odvysílány informace o proběhlých protestech, demonstracích v Praze, kdy byla zveřejněna v krátkém šotu demonstrace, kterou svolala Strana svobodných občanů proti kvótám, v dalším šotu demonstrace, kterou svolala Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomiho Okamury k vyslovení nedůvěry vládě.
Protest svolaný několika iniciativami na Václavském náměstí k vystoupení České republiky z NATO zpravodajství ČT24 ve stejném hlavním nejsledovanějším čase, tj. 19:00 hodin neodvysílala.


Přítomnost zpravodajského štábu ČT na demonstraci k vystoupení České republiky z NATO dokládá pořízená fotografie.

Ze strany zpravodajství ČT byla v odvysílaném zpravodajství ČT24 dne 28.9.2015 v 19:00 hodin cenzurována zpráva o protestu požadujícím vystoupení ČR z NATO.
V Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod ve znění čl. 17 odst.3 je ustanoveno, cenzura je nepřípustná. Zprvodajství ČT svým jednáním napadlo Ústavu ČR. Kromě toho se jedná o zjevnou názorovou diskriminaci nemálé části občanů, paradoxně koncesionářů ČT. Je povinen občan ČR platit si svojí diskriminaci?
Do kdy bude platit, že demokracie začíná tam, kde končí signál ČT?
Žádáme Radu České televize o přijetí rozhodných kroků k ukončení cenzury ve zpravodajství ČT. Jako nevyvratitelný důkaz o provedené cenzuře ve zpravodajství ČT24 ve vysílacím čase 19:00 hodin dokládáme internetovým článekm ČTK, Novinky aktualizovaný 28.9.2015 v 16:02 hodin, který níže přikládáme.

Iniciativa Ne základnám dlouhodobě sleduje zpravodajství ČT, analyzuje její činnost a je schopna doložit proamerickou orientaci zpravodajství ČT, nezdrojování poskytovaných zpráv, ( jména editorů, pisatelů tzv. zpravodajských informací ).
Kdo analyzuje, kontroluje a zodpovídá za činnost nejen zpravodajství ČT, když se již běžně o kanálu ČT2 hovoří jako o Hitlerkanálu?