Pospěšme do ostravského Mošnova oslavit NATO …

Lubomír Man
19.9.2015 

Pospěšme do ostravského Mošnova oslavit NATO …a  jeho leteckou složku, která se tak skvěle proslavila při rozchvácení Jugoslávie. Vzpomínáte na šum, který jsme slýchali od 24. března 1999 do 12. června stejného roku? To ve výšce téměř 20 kilometrů nad našimi hlavami směřovaly k Bělehradu, Novému Sadu a dalším tehdy ještě jugoslávským městům letecké roje NATO, aby tvrdolebým tehdy ještě Jugoslávcům vysvětlily, že s jejich velkou Jugoslávií je konec. 

Že je třeba ji rozčvrtit a rozosminkovat do co nejmenších částeček, aby tak na jedné z nich, zvané Kosovo, mohla vzniknout největší vojenská základna USA v Evropě. Bude na ní sloužit 5000 příslušníků americké armády, bude mít témě 50 helioportů, a k jejímu zřízení bude třeba – protože tehdejší jugoslávské vedení potřebu téhle základny pro NATO stále nedokázalo pochopit – zbombardovat 3 500 tehdy ještě jugoslávských továren, svrhnout do ulic jejích měst 700 000 tun třaskaých pum všeho druhu (včetně těch s ochuzeným uranem 238), a 2 500 křižujících raket, prostě udělat bengál jak o svatojánské noci, než se to konečně zdařilo a američtí hoši v khaki uniformách si osobně mohli dojít za prezidentem téhle vzpurné i málochápavé země, aby ho zatkli a následně coby válečného zločince dopravilii k soudu do Haagu.

Přijďte tedy v co největším počtu na mošnovské letiště, abyste si v řevu leteckých motorů tehdejší slavnou ságu letectva NATO připomněli. A též proto, aby ve vás ten řev ohlušil vzpomínku na skutečnost, že ty pumy a křižující rakety NATO dopadaly tehdy v Bělehradě na hlavy těch, kteří jediní na celém světě zaplnili své největší Náměstí republiky, aby na něm v roce 1938 protestovali proti mnichovskému diktátu nad námi, a v roce 1968 zase proti vstupu vojsk k nám. My jsme pak – vlastně naše tehdejší vláda – aby tuhle kromobyčejně prožívanou přízeň jugoslávských bratrů k naší zemi nějak oplatila, dala tehdejšího jara 1999 velení NATO svůj souhlas k tomu, aby jeho letadla na své trase směrem k Jugoslávii, přelétala výhradně přes náš výsostný letecký prostor.

Ale samozřejmě, tohle všechno hoďte o tomhle víkendu za hlavu a běžte se na tu leteckou přehlídku podívat. Je to opravdu balada.