Řecké revoluční dělnické odbory odmítly i Tsiprasovy reformy: Proč?

6. 7. 2015   

Atény, 30. června 2015 postoj řeckého třídního odborového hnutí k referendu
Drazí soudruzi,
předkládáme vám 13 opatření ze dvou návrhů protidělnických a protilidových opatření. Jeden připravily Evropská unie-Mezinárodní měnový fond-Evropská centrální banka (EU-IMF-ECB), druhý řecká vláda Syrizy. V referendu 5. července řecká vláda vyzývá lid, aby odmítl JEN Memorandum trojice EU-IMF-ECB. Takto chce řecká vláda Syrizy prosadit svůj vlastní protidělnický návrh, jenž by lid přijal coby alternativu.
Řecké třídní odborové hnutí, PAME, odmítá obě možnosti
Vyzýváme dělnickou třídu, aby požadovala svá práva
Neodmítáme JEN to jediné memorandum, abychom přijali druhé
Vyzýváme dělníky, aby vhazovali do volebních uren své vlastní požadavky
a ne označené lístky vlády Syrizy
Porovnejte oba návrhy
Memorandum Trojky EU-IMF-ECB:
1.       Důchodový věk zvýšený na 67 let pro všechny pracující, zavést od roku 2022
2.       Zvýšení příspěvků penzistů na zdravotní péči (jež budou brány z jejich penzí) ze 4 na 6 %
3.       Zvýšení zaměstnaneckých příspěvků na zdravotní péči (jež budou brány z jejich mezd) ze 4 na 5 % *STEJNÝ POSTOJ
4.       Škrty ve státním rozpočtu na penze: 0,5 % HDP na rok 2015, 1 % HDP na rok 2016
     * STEJNÝ POSTOJ
5.       „Pokuta“ za předčasný odchod do penze zvýšená o 10 % * STEJNÝ POSTOJ
6.       Snížení „nákladů na práci“ ve veřejném sektoru od 1/1/2016 * STEJNÝ POSTOJ
7.       Pokračování uvalení takzvané „daně solidarity“ * STEJNÝ POSTOJ
8.       Minimální mzda bude určována pomocí legislativy Memoranda * STEJNÝ POSTOJ
9.       pokračující vybírání „jednotné daně z převodu vlastnictví“ (ENFIA) do roku 2016 * STEJNÝ  
          POSTOJ
10.   Zvýšení příjmů pomocí DPH na 1 % HDP
11.   Zvýšení DPH na 23 % u konzervovaných a balených potravin, na 13 % u základních 
     potravin, elektřiny a hotelů, na 6 % u léčiv a knih, na 23 % u všeho ostatního
  * STEJNÝ POSTOJ
12.   Uvalit zdanění majitelům lodí
     13. Privatizace přístavů, letišť, infrastruktury, výrazných realit * STEJNÝ POSTOJ


The SYRIZA Memorandum
1.              Důchodový věk zvýšený na 67 let pro všechny pracující, zavést od roku 2025
2.              Zvýšení příspěvků penzistů na zdravotní péči (jež budou brány z jejich penzí) ze 4 na 5 %
3.              Zvýšení zaměstnaneckých příspěvků na zdravotní péči (jež budou brány z jejich 
        mezd) ze 4 na 5 % * STEJNÝ POSTOJ
4.              Škrty ve státním rozpočtu na penze: 0,5 % HDP na rok 2015, 1 % HDP na rok 2016
        * STEJNÝ POSTOJ
5.              „Pokuta“ za předčasný odchod do penze zvýšená o 10 % * STEJNÝ POSTOJ
6.              Snížení „nákladů na práci“ ve veřejném sektoru od 1/1/2016 * STEJNÝ POSTOJ
7.              Pokračování uvalení takzvané „daně solidarity“ * STEJNÝ POSTOJ
8.              Minimální mzda bude určována pomocí legislativy Memoranda * STEJNÝ POSTOJ
9.              pokračující vybírání „jednotné daně z převodu vlastnictví“ (ENFIA) do roku 2016 * STEJNÝ  
          POSTOJ
10.          Zvýšení příjmů pomocí DPH na 0,93 % HDP
11.    Zvýšení DPH na 23 % u konzervovaných a balených potravin, na 13 % u základních 
        potravin, elektřiny a hotelů, na 6 % u léčiv a knih, na 23 % u všeho ostatního
            * STEJNÝ POSTOJ
12.    Neuvalit zdanění majitelům lodí
13.   Privatizace přístavů, letišť, infrastruktury, výrazných realit * STEJNÝ POSTOJ
NE v Referendu bude přeloženo na ANO pro Memorandum Syrizy 
Odmítáme obě možnosti
Dělnická třída musí vznášet své vlastní požadavky
Hlasujeme svými vlastními požadavky, 
ne „označenými kartami“ politických sil, které jsou pro EU