Otevřený dopis premiérovi ČR

23. 7. 2015

Dobrý den, pane (momentální) premiére,
vzhledem k tomu, že vláda, které nyní předsedáte, nikterak nereaguje na požadavky většiny občanů ČR, týkající se zastavení nelegální imigrace do naší země, adresujeme Vám deset dotazů a to formou otevřeného dopisu. Očekáváme sice odpověď, ale tušíme, že se jí nikdy nedočkáme, proto tento dopis považujeme za otevřený, aby se s ním veřejnost mohla seznámit.


1.PROČ česká vláda souhlasila s permanentním přijímáním uprchlíků, když tento krok odporuje mezinárodnímu právu (viz Dublinská konvence)? Stačilo jen, aby česká vláda striktně dodržovala pravidla evropské imigrační politiky, kdy rozhodování o přijetí či nepřijetí imigrantů je ponecháno pouze na národní legislativě. Česká vláda předložila iniciativně, hloupě – a pro EU vlastně i neočekávaně – návrh o přijetí 1500 uprchlíků jen pro letošní rok, avšak mnohé země sdělily číslo řádově nižší (například Slovensko 200) anebo vůbec žádné (například Španělsko nebo Polsko). Navíc podle mezinárodního práva o slučování rodin je legální, aby za imigranty pak do nových zemí přišly celé jejich rodiny.

2.PROČ česká vláda pohrdavě ignoruje imigrační obavy vlastních 88 % obyvatel, nezodpovídá jejich otázky a nesouhlasné názory kriminalizuje?

3.PROČ česká vláda výslovně vyňala otázku nelegální imigrace a otázku setrvání naší země v EU z návrhu zákona o referendu?

4.PROČ česká vláda v roce 2015 financuje částkou přesahující půl miliardy korun více než 17 nevládních organizací, které mají ve svém popisu práce podporu imigrace a které za peníze daňových poplatníků pořádají akce proti odpůrcům imigrace – tedy proti 88 % vlastního národa?

5.PROČ česká vláda, která nemá peníze na chudé, děti a seniory vlastního národa, vydává miliardy na ubytování, stravu, tlumočení a vlídné zacházení pro ilegální imigranty? Stát také financuje soudní řízení vedená proti němu samotnému, protože již nyní se zvyšuje počet žalob, které k soudům posílají uprchlíci.

6.PROČ si česká vláda neosvojila návrh zákona, předloženého poslancem Tomiem Okamurou, který považuje šíření extrémního islámu a nelegální imigraci za zásadní ohrožení bezpečnosti naší země, a proč se tomuto návrhu zákona vláda vysmála? Doposud nejsou podnikány žádné legislativní kroky, které definují šíření a propagaci islámského práva šaría a džihádu jako trestný čin ohrožující naši vlastní svobodu a demokracii.

7.PROČ česká vláda ratifikovala Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, jak informovala dne 17. 7. 2015 Rada Evropy? Česká vláda tím dala všem cizincům z kteréhokoli světadílu možnost budovat v naší zemi místní sdružení pro obhajobu zájmů a projevů své vlastní kulturní svébytnosti. Cizinci tak mají právo volit a být voleni v místních volbách, zakládat vlastní odbory, mají právo na shromažďování a sdružování.

8.PROČ se česká vláda nedistancovala od multikulturalismu stejně jako vláda Holandska, která konstatovala, že „sdílí nespokojenost holandského lidu s modelem multikulturní společnosti v Nizozemsku a vyjadřuje svůj záměr zaměřit své priority na základní hodnoty holandského národa“? Nizozemská vláda také zastaví poskytování zvláštních dotací pro integraci muslimů.

9.PROČ česká vláda souhlasí s tím, že se v Bruselu etablovala Organizace islámské spolupráce, která ve svých strategických dokumentech uvádí, že „muslimské komunity imigrantů v Evropě jsou součástí islámského národa“ a doporučuje „řadu kroků, aby se zabránilo integraci a asimilaci muslimů do evropské kultury.“

10.PROČ se česká vláda chová jako největší nepřítel svého vlastního lidu?

Předsednictvo Národní demokracie, v Praze dne 22. 7. 2015

Publikací tohoto textu se Nová republika nehlásí automaticky ke všem prohlášením Národní demokracie, text publikujeme pro argumentaci, která stojí za zamyšlení