Bismarck si kvůli Merkelové rve vlasy na onom světě


Nicolas Bonnal
6. 7. 2015    zdroj
Pokusme se pochopit důvody chování Angely Merkelové. Podřizuje se USA a Izraeli, ohrožuje Evropu, napadá Rusko, a nyní ještě buduje nový sanitární kordon, jako tomu bylo v roce 1919, aby rozdělila Eurasii. Nyní Merkelová obhajuje připojení k nejostudnější a nejnebezpečnější smlouvě o obchodování v historii – TTIP, Transtichooceánské partnerství.


Dovolte mně, Nicolasi Bonnalovi, s přihlédnutím k všeobecně známým faktům objasnit, proč Merkelová předvádí tak nihilistické a podivné chování. Pojďme začít.

Angela Merkelová nepochází z východního Německa (prorusky naladěného). Narodila se v Hamburku (NSR) v roce 1954. Krátce po narození Angely udělala její rodina netypickou volbu a přestěhovala se na východ. Otec Merkelové, pastor luteránské církve, založil v NDR bohoslovecký seminář a stal se ředitelem domova pro invalidy. Díky svému privilegovanému sociálnímu postavení ve společnosti často cestoval na Západ.

Merkelová vstoupila do státní mládežnické organizace Freie Deutsche Jugend (Svobodná německá mládež), a nakonec se stala tajemnicí oddělení propagandy a jedním z hlavních odborníků na politické komunikace v komunistickém systému. Zbožňovala přesvědčování lidí.

V listopadu 1989 byl CIA učiněn pokus zverbovat řadu funkcionářů “Svobodné německé mládeže”. O měsíc později Angela Merkelová náhle změnila politickou orientaci a vstoupila do “Demokratické obrody”, hnutí, inspirovaného Křesťansko-demokratickou stranou. Jak víme z historie, tato politická strana nebyla ani křesťanskou, ani demokratickou. Jen sloužila Američanům a místním podnikatelům. Aby se zabránilo masovému odchodu Němců na západ, Merkelová trvala na vstupu NDR do oblasti německé marky a na přechodu k tržnímu hospodářství. Její ultraliberální, ale v Německu nepopulární teze, nakonec získaly popularitu, stejně jako slogany Sarkozyho, jejího francouzského kolegy neokonzervativce, který vymetl ze své strany poslední “gaullismy.”

Druhého manžela Merkelové, Joachima Sauera, zaměstnala americká společnost Biosym Technology, načež Sauer rok pracoval v laboratořích Pentagonu v San Diegu. Později nastoupil do společnosti Accelrys, která také spolupracovala s Pentagonem. Samozřejmě, že Accelrys obchoduje na burze NASDAQ.

Helmut Kohl a jeho nejbližší spolupracovníci přijali svého času určitou sumu od neznámých mecenášů pro CDU. Angela Merkelová napsala heroicky-komický článek do Frankfurter Allgemeine Zeitung, v němž se zřekla svých mentorů. Nejednou zrazovala své obhájce, a také voliče, jejichž průměrný věk je 60 roků. Tehdy ji však veřejně podpořily dva giganti médií – Axel Springer group a Bertelsmann.

V roce 2003 kancléř Gerhard Schröder vystoupil proti anglo-americké intervenci v Iráku, načež Angela Merkelová napsala “odvážný” článek do Washington Post, v němž rozmetala doktrínu evropské nezávislosti Chiraca-Schrödera, vyjádřila vděčnost Americe, ujistila o svém přátelském postoji k USA a podpořila tuto skandální válku. Cituji několik úryvků z tohoto aktu kapitulace před americkým panstvem:

“Ve světle událostí by Evropa a USA měly přezkoumat základ svých vnitřních, mezinárodních a obranných principů politiky.”

“Poskytnutí pomoci Turecku, našemu aliančnímu partnerovi, je již několik dní zablokováno v Radě NATO Francií, Belgií a Německem. Tato situace podkopává samotné základy legitimity NATO.”

“Východoevropské země, které se ucházejí o členství v NATO, jsou podrobovány výpadům francouzské vlády jen proto, že vyjádřily svou oddanost myšlenkám transatlantického partnerství mezi Evropou a USA.”

“Ten, kdo odmítá vojenskou intervenci jako poslední možnost, oslabuje tlak, který je nutno činit na diktátory, nesnižuje, ale zvyšuje pravděpodobnost války.”

“Německo potřebuje mít přátelské vztahy s Francií, ale výhody tohoto přátelství mohou být realizovány pouze v úzké spolupráci s našimi starými a novými evropskými partnery a v transatlantickém spojenectví se Spojenými státy.”

V roce 2005 Merkelová stěží vyhrála volby. Voličům slíbila zrušení odstupňované daně z příjmů a prohlásila, že sazba by měla být stejná i pro ty, kteří stěží s penězi vycházejí, i pro ty, kteří žijí v přepychu. Že by se tady nakonec projevila její křesťanská výchova?

Během televizních debat podrobil Gerhard Schröder tento návrh ostré kritice. Ve výsledku získala CDU ve volbách 35 procent hlasů a Sociálně demokratická strana 34 procent. Němci nepotřebovali “starého” Schrödra , ale “novou” Merkelovou – rovněž.

Opět, více ji vnutili, než zvolili. Posledních pár týdnů se matička Merkelová snaží o “restart” opakovaného sloučení severoamerických a evropských zón volného obchodu a tím o vytvoření “velkého transatlantického trhu.” Ale nikdy jsme dosud nebyli tak vzdáleni od evropské emancipace a tak blízko od války s Ruskem.

Ve Francii více než 60 procent lidí, kteří přežili druhou světovou válku, tvrdilo, že byli zachráněni ruskou armádou. Dnes se zásluhou americké propagandy nabere sotva deset procent.

Jen za několik let Merkelová pošlapala evropský smysl pro solidaritu, zničila jaderné zbraně země (na čemž obsesivně trvala Amerika), zruinovala Němce, vzala pod svou záštitu levé a za podpory nezodpovědné administrativy USA zorganizovala krizi kolem Ruska. Jak to všechno skončí – válkou nebo zhroucením Evropy?

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Valdimíra Grulichová