Gerhard Schröder: Bezpečnost v Evropě jen s Ruskem

12. 5. 2015      zdroj
„ Bezpečnost v Evropě je jen s Ruskem, ne proti Rusku. A cesta, na kterou se musí obě strany vydat, vede jen přes dialog a spolupráci“, řekl bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder při zasedání „ Na východní frontě klid?“ tento pátek/8.5.2015/ v Evangelické akademii Bad Boll. „ Na tuto cestu se musí opět vrátit všechny zúčastněné strany. Jinak nebude evropský dům pro nás a budoucí generace bezpečnou vlastí.“


Před asi stovkou účastníků nastínil Schröder ve své přednášce perspektivy míru a stability v Evropě. Požadoval: „ Dnešní političtí aktéři na obou stranách musí zamezit nebezpečí, které se skrývá v konfliktu na Ukrajině. Totiž to, že tento konflikt bude dále eskalovat. K tomu je také zapotřebí verbální odzbrojení na obou stranách. NATO a EU na jedné straně a Rusko na druhé straně nejsou žádní nepřátelé. Musí se opět stát partnery, řekl Schröder. „ Nesmíme se – i na Západě – dostat do spirály zbrojení, jen proto, že to požadují někteří vysocí důstojníci. A je naléhavě nutné, aby se i Rusko vrátilo zpět k politice a rétorice porozumění a rovnováhy.“

„ Podstatný důvod“, procesu vzájemného odcizení , který už začal před léty, vidí Schröder v novém zaměření americké politiky vůči Rusku za prezidentství George W. Bushe. „ Pro USA je Rusko především globální konkurent, kterého je třeba omezovat“, řekl Schröder. „Do toho zapadá i provokativní věta prezidenta Obamy, že Rusko je jen regionální mocnost. Právě to je ten chybný a nebezpečný tón, který tvoří doprovodnou kulisu k omezování a obkličování“. Pro EU je Rusko bezprostřední soused. Schröder : „ Pro nás jsou evropsko – ruské vztahy otázkou existenční povahy.“

Jako osudný označil Schröder pokus USA přijmout do NATO „státy jako Gruzii a Ukrajinu“. „Spolková vláda sice v roce 2008 zabránila okamžitému přijetí Gruzie a Ukrajiny, ale v zásadě takové přijetí těmto zemím přislíbila. Zda to bylo rozumné, lze těžko říci. Neboť členství Ukrajiny v NATO na historickém a kulturním pozadí země bylo a je problematické. Země je rozdělena mezi Východem a Západem, mezi orientací na Evropu a Rusko“. Proces přiblížení Ukrajiny NATO a Evropské unii může být úspěšný jen tehdy, „ když se také sblíží EU a Rusko.“ Proto by bylo od EU správné nevyjednávat o asociační dohodě pouze s Ukrajinou, ale i s Ruskem. Dlouhodobě je taková asociace Ruska a EU nutná, „ aby byl na celém kontinentě zajištěn mír, stabilita a blahobyt.“

Anexi Krymu Ruskem zhodnotil Schröder jako porušení mezinárodního práva. „Ale kdo ve východní Evropě nyní ukazuje prstem na svého souseda Rusko, měl by si vzpomenout na vlastní rozhodnutí v Iráku“, řekl. Německo – francouzské vztahy po 2.světové válce ukázaly, že porozumění a sblížení možné je.

Dnes ještě stále existující systém studené války již není vhodný k zachování míru a stability v globálním měřítku – ani na Blízkém a Středním Východě, ani v Evropě. „ Nepodařilo se nám –a do toho výslovně zahrnuji i mé období v úřadu – vytvořit v Evropě stabilní mírovou a bezpečnostní architekturu“. Mír a stabilita na našem kontinentě jsou realizovatelné jen v bezpečnostním partnerství s Ruskem, které musí stát na základech zájmů a jejich vyváženosti. Měli bychom již z vlastního bezpečnostního zájmu podporovat stabilní Rusko, i když to neodpovídá naším hodnotovým měřítkům. Stabilita je předpokladem toho, že se mohou rozvinout demokracie a lidská práva. To platí pro Rusko stejně tak jako pro Ukrajinu a země arabského jara.“

S obavou pozoroval odklon Ruska od Evropy a příklon k Číně. „ Pro Rusko to také není dobrá perspektiva, neboť Čína sice může být partnerem hospodářské a technologické modernizace, větší ekonomický užitek by ale mělo Rusko z partnerství s Evropou. Schröder pochybuje, že Rusko usiluje o užší bezpečnostně politickou spolupráci s Čínou. „ Ale taková Osa by mohla být následkem politiky Západu.“

Pro Novou republiku přeložila Mgr. Zdeňka Holešová

Evangelische Akademie Bad Boll: Gerhard Schröder: Sicherheit in Europa nur mit Russland, 8.5.2015