Agent volá, chyťte agenty!

Radim Valenčík

23. 3. 2015     zdroj

Poslankyně TOP Helena Langšádlová se v Parlamentních listech dala slyšet:
“O tom, že tady působí několik tisíc ruských agentů, se dlouho hovoří a je pravda, že v minulých letech si někteří lidé mysleli, že tito agenti hájí pouze ruské ekonomické zájmy, ale já jsem přesvědčena, že hájí ruské mocenské zájmy a působí jak v médiích, tak v politických stranách a na vysokých úřadech.

Z reakcí na současnou akci ohledně průjezdu vojáků NATO lze jasně usuzovat, kdo s Ruskem na této úrovni dlouhodobě spolupracuje. Je navíc velmi pravděpodobné, že někteří z nich za tuto spolupráci dostávají finanční odměnu a je třeba vědět, že se v takovém případě jedná o zradu, a Česká republika by to měla řešit jako vlastizradu.” (zde)

Docela by mě zajímalo a asi pobavilo, co si Langšádlová představuje pod pojmem “agent”. Naprosto skandální je však tento její výrok: “Z reakcí na současnou akci ohledně průjezdu vojáků NATO lze jasně usuzovat, kdo s Ruskem na této úrovni dlouhodobě spolupracuje.”

Ten totiž lze interpretovat tak, že ten, kdo legitimně vyjádří odlišný názor na průjezd vojáků NATO, přesněji USA (všimněte si, jak to Langšádlová posouvá) naší zemí než ten, který je oficiálně uveden (demonstrování jednoty NATO), se projevuje jako agent. To už je otevřené zastrašování. Ale právě to je přece bylo a je od počátku cílem toho, co jsem nazval “aprílovým zastrašováním spojenců “spojenci””. K tomu jsem napsal, myslím docela výstižně toto.

Agent je to ten, kdo přednostně hájí zájmy nikoli ČR, ale jiné země (mocnosti či skupiny osob, které disponují významným vlivem v mezistátním měřítku) za úplatu, nebo na základě vydírání, příp. v důsledku naverbování či formou poskytování in-side informací, protěžování či poskytování jiných výhod (či v souběhu všeho výše uvedeného), a to formou porušování zákonů ČR.

Kdo má aspoň trochu rozumu, ví, že pro USA na základě toho, že jsou vydíráni, že jsou jim poskytovány in-side informace, že jsou různě školeni a jsou jim poskytovány různé výhody, pracuje ne desetkrát, ne stokrát, ale několikasetnásobně více lidí než pro Rusko na mnohem vyšších postech… A přesto tito lidé prohrávají. I s podporou státních institucí i s podporou médií…

Dokáže vůbec, paní Langšádlová pochopit, jak je to možné? A jak je možné, že tolik lidí projevuje odpor proti nesmyslné demonstraci síly nikoli směrem ven, ale dovnitř naší země, vůči lidem v naší zemi, kteří projeví vlastní názor.

Lidé prostě v mnohem větším měřítku, než se očekávalo “shora”, pochopili, kam ti, co ovládli administrativu USA tlačí nejen naši zemi, ale i Německo a další země EU. Tlačí je vydíráním a uplácením politiků k válce s Ruskem. Mj. tím, jak Langšádlová zastrašuje lidi v naší zemi, se zcela jasně ukázalo, o co v souvislosti s “bratrským přejezdem vojsk” jde.


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2175-agent-vola-chytte-agenty.htm
l