Vlády DLR a LLR navrhují Kyjevu, aby byl zahájen věcný dialog o změnách ústavy Ukrajiny

15. 2. 2015    zdroj
“12. února přijatý stranami soubor opatření k plnění Minských dohod (bod 11) předpokládá, že pro konečné urovnání konfliktu na Ukrajině má být připravena a provedena skutečná ústavní reforma, jejímž výsledkem má být hluboká decentralizace státní správy. Vzhledem k tomu, že tato reforma má být provedena již v roce 2015, DLR a LLR navrhují již nyní, to znamená při dalším setkání třístranné kontaktní skupiny, zahájení věcného dialogu o nutných změnách v ústavě Ukrajiny”, prohlásil zástupce DLR na mírových jednáních v Minsku Denis Pušilin.


Seznam návrhů se skládá z následujících tezí: převedení jednotlivým okresům práva samostatně určovat a formovat strukturu regionální moci a místní samosprávy; decentralizace fiskálního a daňového systému, až do možnosti vytvoření zvláštních ekonomických režimů v jednotlivých okresech; zakotvení pojmů “zvláštní uspořádání místní samosprávy”, “zvláštní status”, “jednotlivé okresy” a “jednotlivé regiony” v ústavě; poskytnutí jednotlivým okresům práva sjednocovat se do volných asociací s vytvořením společných řídících struktur.

Jde také o: poskytnutí ústředním orgánům výkonné moci práva uzavírat s příslušnými orgány místní samosprávy dohody o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji jednotlivých okresů Donbasu; právo formovat své vlastní síly k ochraně veřejného pořádku; zvláštní postup pro jmenování soudců a státních zástupců v jednotlivých regionech, okresech a jejich asociacích.

DLR a LLR také navrhují: zakotvení oficiálního statusu ruského a ostatních jazyků národnostních menšin v jednotlivých regionech a okresech; možnost uzavření dohod o vymezení pravomocí mezi ústřední vládou (kabinetem ministrů), ministerstvy a úřady a jednotlivými regiony, okresy a jejich asociacemi. V souladu se změnami nemohou být pravomoci poslanců místních rad a funkcionářů, kteří budou zvoleni v předčasných volbách, které stanoví Nejvyšší rada Ukrajiny tímto zákonem, předčasně ukončeny.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová