Změny geopolitického uspořádání světa v roce 2014

Jiří Kotlík
9. 1. 2015 czechfreepress
Boj protikladů v geopolitickém uspořádání světa v roce 2014 provázely ostré konflikty a ozbrojené střety znepřátelených stran. Na Ukrajině vypukla občanská válka, na Středním východě dosáhl Islámský stát významných úspěchů, vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy stále více připomínají studenou válku.

Washington varuje před „stále nebezpečnější” koalicí Ruska, Číny a Íránu, neboť tyto „nedostatečně liberální” země vytvářejí v Euroasii vlastní sféry vlivu, ohrožují dominantní postavení Spojných států i současné uspořádání světa”.

Spojené státy, i když stále ještě nejsilnější, překročily vrchol své moci a všemožně se snaží získat zpět své dominantní postavení. Rusko je z vojenského hlediska jediným hráčem světové scény, který má potenciál devastujícího protiúderu, vymanilo se z americké dominance a na jeho území jsou asi největší strategické zásoby nerostného bohatství na světě. To z něj přirozeně dělá nepohodlného konkurenta.

Podle Západu se vztahy mezi Evropou, USA a Ruskem zhoršily v důsledku připojení Krymu k RF. Tato skutečnost však nebyla rozhodující. Podstatné bylo to, že poprvé od konce 2. světové války to nebyly Spojené státy, v čí režii došlo ke změně hranic.

Jestli si Rusko chtělo udržet právo na vlastní civilizaci, muselo zostřit svůj zahraničně politický kurs, lépe řečeno razantně se postavit tlaku Spojených států. Změna vztahů se Západem byla pro Rusko riskantní. Sankce, pád rublu i pokles cen ropy však paradoxně donutily ruskou elitu zabývat se změnami uvnitř země.

Vše závisí na tom, jaké reformy bude Rusko schopné v nových podmínkách realizovat. Bez všestranného posílení ekonomiky a její diverzifikace ani špičková silová diplomacie nezabrání tomu, aby se z Ruska nestala periferní mocnost.

V roce 2014 proběhla aktivní transformace monopolárního světa. Ukrajinská krize definovala oblast, kterou ovládají Spojené státy: NATO a Evropská unie plus Austrálie a Japonsko. Zbytek světa, nehledě na různorodost zájmů, prostě odmítá americký model vládnutí. Tyto tendence budou v roce 2015 s velkou pravděpodobností ještě sílit.

JUDr. Jiří Kotlík