Ukrajina a EU mohou Rusku předvést novoroční „plynový ohňostroj“

1. 11. 21014 ruvr.ru
Analytici se zdrženlivým optimismem hodnotí výsledky jednání o zemním plynu, které právě proběhla v Bruselu: nehledě na to, že v sázku byla dána reputace Bruselu jako vyjednavače, existuje vysoká pravděpodobnost toho, že Ukrajina nesplní závazky ohledně splácení dohodnuté části dluhu za dodaný zemní plyn.A to znamená, že premiéra druhé série plynové telenovely proběhne už během Vánoc a Nového roku, domnívají se experti.


RF, Ukrajina a EU v noci na pátek podepsaly třístranný protokol, který potvrzuje dohody o zimním plynovém plánu, jehož platnost končí 31. března 2015. Plán předpokládá obnovení dodávek zemního plynu Ukrajině a zajištění nepřerušovaného tranzitu suroviny do EU v průběhu zimy.

Plán také předpokládá, že Ukrajina splatí dluh ve výši 3,1 miliardy USD ve dvou splátkách: 1,45 miliardy USD v nejbližší době a 1,65 miliardy USD do konce roku 2014. Ukrajina také bude v Rusku za nakoupený plyn platit předem.

Prezident Gazpromu Alexej Miller v pátek znovu prohlásil, že RF nepřijala žádné další závazky v oblasti finanční pomoci Ukrajině při platbách za zemní plyn. Rusko tak je připraveno začít dodávat zemní plyn na Ukrajinu během 48 hodin, avšak pouze za podmínky splacení části dluhu a předplacení nasmlouvaného množství suroviny.

„31. března není příliš vzdálená doba. Vyjednavači se budou muset vrátit k tomu, aby projednali další parametry spolupráce v této oblasti“, ohodnotil výsledky vyjednávání stálý zástupce RF při EU Vladimír Čižov.

Čižov komplikace očekává v březnu až dubnu, avšak, podle názoru některých expertů by problémy mohly vzniknout mnohem dříve – do Nového roku. „Pokud do 31. prosince peníze druhé splátky nedorazí, tak dodávky zemního plynu na Ukrajinu opět skončí. To je určité odložené riziko“, domnívá se náměstek generálního ředitele pro plynárenské projekty Fondu národní energetické bezpečnosti Alexej Grivač.

Analytici se také shodli, že pro nynější složení Evropské komise vedené José Manuelem Barrosem bylo principiálně nutné dosáhnout dohody o zemním plynu co možná nejrychleji, protože už 1. listopadu nastupuje složení nové.

Současně, pravděpodobnost toho, že Ukrajina v plné míře nesplní své závazky v oblasti splátek svého dluhu za ruský zemní plyn, může, podle názoru analytiků, pokazit reputaci již nové EK. Bude to právě ona, kdo bude muset vystupovat jako garant toho, že Kyjev své dluhy RF splatí. Ministr energetiky RF Alexander Novak prohlásil, že EU a Ukrajina se dohodly na vzájemné výměně dopisů o finančních garancích splacení ruského zemního plynu. RF je však zatím ještě neviděla.