Válka Washingtonu proti Rusku

Paul Craig Roberts

17. 9. 2014
Nové sankce, uvalené Washingtonem a Evropou na Rusko, postrádají z ekonomického hlediska, v  němž jsou vyhlašovány, jakýkoli smysl. Bylo by pro mě skutečným překvapením, kdyby ruská ropa či vojenská odvětví ruského průmyslu byla závislá na evropském trhu v míře, která by stála za zmínku. Takováto závislost by totiž byla přímým popřením ruského strategického myšlení. 
Ruské společnosti by měly být schopny zajistit si své financování jak ruskými bankami, tak vládou. A kdyby Rusko potřebovalo půjčky, získá je od Číny. A jestliže v budoucnu nastane situace, že to či ono ruské průmyslové odvětví se stane závislým na evropském trhu, nebude to mít jiný výsledek, než že Rusko tuto závislost rázně ukončí. Což znamená. že Rusko by nemělo být v přítomnosti i v budoucnosti závislé na Západu – a to v jakémkoli ohledu.

Vyvstává tedy otázka po skutečném smyslu sankcí. Já osobně mám za to, že jejich smyslem je podkopat a zničit veškeré evropské ekonomické a politické vztahy s Ruskem. A až bude dílo dokonáno, stane se výsledkem tohoto vývoje nejpravděpodobněji válka.

Washington bude na protiruské sankce tlačit stále – a to do doby – než Rusko ukáže Evropě, že fungovat i nadále jako pouhý nástroj amerického nátlaku se pro ni může stát záležitostí příliš drahou. Rusku totiž za současné situace nezbývá, než proces vyhlašování dalších a dalších sankcí zastavit když už ne ne pro nic jiného tak proto, aby neblahý vývoj vedoucí k válce, vykolejilo. A podle mého úsudku to může udělat velice snadno. Může přece vzkázat Evropě: jestliže nemáte rádi naše ropné společnosti, jistě vám nevoní ani naše společnost plynová – takže vám zavíráme kohoutky. Nebo může Evropě vzkázat: Neprodáváme plyn členům NATO. Nebo může říct: budeme vám plyn sice prodávat, ale budete za něj platit v rublech, nikoliv v dolarech. Což přinese Rusku benefit v tom, že poptávka po rublech se na finančních trzích zvýší, a tlak mezinárodních spekulantů a americké vlády, usilujích naopak o její snížení a tím též o co nejcitelnější snížení kurzu rublu, v důsledku toho poleví.

Opravdovým nebezpečím pro Rusko dnešních dnů je pokračovat ve svých umírněných reakcích na sankce, jež jsou proti němu dál a dál vyhlašovány. Je to reakce, která Washington povzbuzuje k vyhlašování sankcí ještě dalších. Aby je naopak utnulo, musí Rusko vůči Evropě dělat to, co jsem už naznačil, a Washingtonu zarazit možnost dalšího nakupu ruských raketových motorů, na kterých je americký satelitní program dneška závislý Tímto zákrokem by se USA mohly ocitnout bez raket, potřebných pro svůj satelitní program v letech 2016 až 2022.

Jistě, Rusko nejpraděpodobněji od tohoto kroku zdržuje lítost nad ztrátou příjmů, které mu z prodeje raketovýh motorů do USA plynou. Jenže: Evropa se bez plynu obejít nemůže a velmi spěšně by se proto své účasti na sankcích vzdala, dodávky ruského plynu do Evropy by se obnovily, čímž by se ztráta ze zastaveného prodeje raketových moorů do USA buď zčásti, nebo plně nahradila. A vememe-li v úvahu skutečnost, že Američané v současné době vyvíjejí raketové motory vlastní, je dost pravděpoobné, že ruské dodávky tohoto zboží do USA by v průběhu příštích šesti letech skončily tak i tak. Ale jen pouhé narušení amerického satelitního programu na oněch budoucích šest let by se pro celý svět mohlo stát velkou úlevou, protože by na stejně dlouhé období zkomplikvalo přípravu či dokonce zahájení americké válečné akce proti Rusku.

Překlad: Dr. Lubomír Mann