Ukrajince přinutí kopat zákopy24. 9. 2014 zdroj
Ukrajinské orgány moci zavedly pracovní povinnost pro občany a nařizují jim vykonávat práce obranné povahy v době války. Informuje o tom tisková služba ministerstva sociální politiky Ukrajiny s odkazem na ministryni Ludmilu Denisovu. 


Vláda podle ní provedla “změny s cílem zapojit práceschopné osoby do veřejně prospěšných prací v době válečného stavu.” Zejména je definován pojem “pracovní povinnost”, která předpokládá zapojení občanů do nuceného provedení prací obranného charakteru a při odstraňování havarijních situací v době války bez povinného souhlasu.

Pod pojmem “společensky prospěšné práce” se rozumí práce na státní hranici, na letištích a na vojenských opevněních, při likvidaci sutin a také “vykonávání prací týkajících se zajištění potřeb ozbrojených sil a jiných vojenských formací.”

Na nucené práce se předpokládá povolávání především nezaměstnaných, studentů, zemědělců a podnikatelů. S každým občanem, který bude odesílán na práce, bude uzavřena smlouva na dobu určitou.

přeložila Vladimíra Grulichová