Souhrnné hlášení Armády Jihovýchodu pro noc 7. 9.2014: Pokračují porušování příměří za strany kárných oddílů ukrajinské chunty, “vynikají” v nich oddíly praporu Ajdar

7. 9. 2014 / Russkaja Vesna
Během noci se situace výrazně nezměnila a zůstala napjatá.
Jsou hlášeny případy porušení podmínek příměří dohodnutých ve smlouvě o přerušení palby v Minsku.

Na doněckém úseku se po vyhlášení příměří fašistické síly přeskupují a zaujímají příznivější oblasti a linie.

Podle zpravodajských informací na mostech na jižním a severovýchodním okraji Debeljcova byly zaznamenány práce ženijních oddílů.

Podle místních obyvatel trestné oddíly praporu Ajdar vstoupily do obce Krasnyj Partyzan kde sehnaly dohromady starce, ženy a děti a a žádaly identifikaci všech, kdo spolupracovali s armádou Novoruska. Při zastrašování lidí stříleli jim pod nohy. Bylo zraněno kolem 10 občanů. Fašisté se snažili získat informace o rozmístění blokpostů oddílů lidové domobrany a možnostech, jak je obejít. Veřejně, při shromáždění mnoha místních lidí, byla znásilněna manželka jednoho z domobranců.

Když se objevil oddíl domobrany, který přišla lidem na pomoc, fašisté ustoupili. Když domobrana vstoupila do obce a začala poskytovat pomoc zraněným, trestné oddíly zahájily palbu na obec ze salvových raketometů Grad a přímou palbou z tanků. Mezi domobranou a civilisty jsou zabití a zranění. Počty se upřesňují.

V Doněcké lidové republice ve 21,00 hod. byl ostřelován blokpost oddílu lidové domobrany v rajonu Zujevky. Zahynul jeden člen domobrany.

Ve 21,45 hod. byl proveden dělostřelecký a minometný přepad oddílu domobrany v oblasti Chanženkovo.

Ve 21,50 hod. bombardování z raketového komplexu Grad byly vystaveny obytné čtvrti Jenakijeva.

Ve 21,50 hod. palbou ze tří obrněných transportérů ostřelovali fašisté pozice oddílů lidové domobrany ve Staroběševu. Jeden domobranec byl raněn.

V 00,20 hod. na severním okraji obce Jakjejeka přibyly jednotku trestného praporu Ajdar. S cílem vést rozhovory o objasnění situace se k nim vydali parlamentáři domobrany s velkým bílým praporem a bílými návleky na rukávech a volali na ně.

Když to fašisté uviděli a zjistili záměr domobranců, začali jim posměšně střílet pod nohy a nad hlavy. Poté, co parlamentáři vysvětlili cíl svého příchodu, byla na ně zahájena vražedná palba. Výsledkem je jeden mrtvý a pět domobranců bylo vzato do zajetí.

Na luganském úseku fronty fašisté drželi zaujaté linie.

Podle informací civilních obyvatel, které s eprověřují, protivník ustoupil z obcí Privjetnoje Paňkovo, Stukalova Balka, Světloje, Oboznoje a Christovo.