Povstalecká Ukrajina: děti našly radiomaják, který měl směrovat palbu vládních vojsk na jejich školu a sousední školku

30.08.2014 / zdroj
“Děti náhodou našly radiomaják, předaly ho úřadům, v případě, že to neudělaly, tak by jejich škola a sami školáci už nebyli,” prohlásil mluvčí ministerstva zahraničí Doněcké lidové republiky (MZV DLR).

Komentář mluvčího MZV DLR B. Borisova: “Co se týče dětí: čištění města od malých diverzních skupin nepřítele probíhá každou noc. U mého spolupracovníka v sousedním dvoře našly děti, když si hrály, radiomaják, který tam umístil diverzant. Měl řídit dělostřeleckou palby. Předaly jej orgánům DIVAJS. Tento úřad nám poskytl informaci, že kdyby to děti neudělaly, školní budova a blízká školka by už neexistovaly. Takhle dnes žijeme.

Ano, těm kdo kladou radiomajáky platí po tisíci hřiven. Podle místních podmínek je to měsíční penze.

– – –

(Na horním obrázku je výsledek radiomajákem směrované dělostřelecké palby – část obchodního centra v Lugansku)