Raketu systému BUK by museli vidět všichni…

21. 7. 2014
Dráha rakety systému BUK by musela být viditelná ze vzdálenosti až 50 km – jak je patrno z videa. Nikdo ji neviděl….