Ukrajinské zločinecké skupiny na území ČR

6. 3. 2014  zdroj   Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2011
Je pozoruhodné, jak stále častěji dochází ke spolupráci tejných služeb se zločineckými organizacemi. při destrukci nepohodlných režimů. (například Kosovo, Lybie, Sýrie… Ukrajina). Tajnou policii je pak nutno rovněž pokládat za zločineckou organizaci a spolupráce státních struktur se zločineckými organizacemi podvrací autoritu státu a pořádek v zemi všude tam, kde “spolupracující zločinecké organizace” působí.

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2011

V průběhu roku 2011 pokračoval dominující vliv ukrajinských zločineckých skupin v ruskojazyčných strukturách. Ukrajinské zločinecké skupiny se i nadále podílejí velkým procentem na trestné činnosti v České republice. Pokračování hospodářské recese v roce 2010, hlavně v odvětví stavebnictví, nutilo tyto skupiny přeorientovat svou tradiční trestnou činnost – vydírání ukrajinských dělníků na jinou činnost, např. organizované krádeže, zajišťování tzv. ochrany vybraných nočních klubů, organizování prostituce, klientelismus, distribuci nekolkovaných cigaret a alkoholu. Díky znalosti prostředí stavebnictví, v němž značná část ukrajinských dělníků v České republice pracuje, prováděly ukrajinské organizace také vloupání do novostaveb a stavebních buněk, kdy jejich cílem byla profesionální stavební technika.

Luhaňská brigáda

Jedním z nejlépe organizovaných ruskojazyčných zločineckých skupin (brigád) u nás je tzv.Luhaňská brigáda, jejíž teritorium zahrnuje celou Moravu a Slezsko, včetně Vysočiny.Hlavním sídlem Luhaňské brigády je město Brno, kde sídlí i hlavní představitel. Podle zjištění policejních orgánů je tento zločinec rovněž vedoucím činitelem Luhaňské brigády působící i na území Maďarska, Slovenska, Spolkové republiky Německo a Španělska. Tento zločinec má pro hlavní město Prahu a okolí zástupce, který má speciálně pro Prahu ještě dalšího zástupce.

Mukačevská brigáda

Druhou nejsilnější ruskojazyčnou zločineckou brigádou u nás je tzv. Mukačevská brigáda,která převážně působí v severních, západních a jižních Čechách a svými aktivitami částečně zasahuje i do kraje středočeského. Ve své činnosti využívá zejména naše západní pohraničí s vysokou frekvencí německých turistů a různých zločineckých aktivit a obdobně pak na jihu i hranici s Rakouskem. Její struktura je obdobná obecné ruskojazyčné zločinecké organizaci, neboť v jejím čele stojí “vor v zakoně” a hlavním středním článkem je tzv. “staršina”.

Kyjevská brigáda

V pořadí třetí nejpočetnější ruskojazyčná zločinecká brigáda působící na našem území je tzv.Kyjevská brigáda, která operuje zejména v oblasti hlavního města Prahy, ve Středočeském kraji a ve východních Čechách.

Lvovská brigáda

Další poměrně významnou ruskojazyčnou zločineckou organizací na našem území je tzv.Lvovská brigáda, která je jako jedna z mála tzv. nedisciplinovaná vůči ostatním. Zasahuje takřka na celém našem území do teritorií jiných brigád, má ve zločineckém prostředí značný vliv, a tím se stává i terčem útoků dalších ruskojazyčných zločineckých gangů.Hlavní představitel “Lvovské brigády” na našem území byl zločinec, který byl v listopadu roku 2001 zavražděn, a další z vůdců této brigády svoji funkci opustil. V současné době je vedoucím představitelem Lvovské brigády na našem území další, policii známý ukrajinský zločinec.

Užhorodská brigáda

Mezi další, nikoli bezvýznamné ruskojazyčné zločinecké gangy působící v České republice patří i tzv. Užhorodská brigáda, jejímž hlavním působištěm je hlavní město Praha a dále severní a západní Čechy bez pevně stanovených teritoriálních hranic. V případě této brigády, v souvislosti s její expanzí, lze vysledovat jistou míru tolerance ostatních brigád k prolínání jednotlivých teritoriálních působišť. Hlavním představitelem Užhorodské brigády je zločinec zdržující se převážně v Praze.

Krymská brigáda

Další ruskojazyčnou zločineckou organizací působící na našem území je tzv. Krymská brigáda,která zaměřuje svoji zločineckou činnost zejména na noční podniky a různá kasína.

Krivojrogská brigáda

V rámci hlavního města Prahy v současné době působí sice nepočetná, ale co do násilné kriminality velmi aktivní tzv. Krivojrogská brigáda, čítající osm až deset členů. Její zločinecká činnost je orientována nejenom na vydírání solventních podnikatelů, ale i na velká loupežná přepadení.Od roku 2001 je na území České republiky zaznamenáván výskyt i některých představitelů této zločinecké skupiny.