Thatcherismus zabíjí, prokazují vědci

23. 2. 2014 zdroj zde
Politika „zbytečné nezaměstnanosti, sociálních škrtů a likvidace sociálního bydlení“, kterou v 80. letech v Británii zahájila Margaret Thatcherová, vedla ke „zbytečným a nespravedlivým předčasným úmrtím mnoha britských občanů“, konstatuje nová vědecká studie.
Pokračování této politiky nyní hlasitě odsuzuje i britská církev.
Experti z univerzit v Durhamu, Západním Skotsku, Edinburghu a Glasgowa analyzovali data z více než sedmi desítek studií a výsledky zveřejnili v International Journal of Health Services. „Koncem 80. let jsme byli svědky asi pěti set úmrtí ročně v důsledku chorob jater a cirhózy. Víme také, že tehdy docházelo k asi 2500 úmrtím ročně v důsledku nezaměstnanosti, kterou vyvolala politika Thatcherové,“ konstatoval pro portál EurekAlert vedoucí studie Alex Scott-Samuel z Durhamské univerzity. „A tato předčasná úmrtí jsou jen vrcholkem obřího ledovce chorob a utrpení způsobených thatcherismem.“
Vědci připomínají nárůst příjmové nerovnosti. Zatímco v roce 1978 příjmy nejbohatší desetiny procenta Britů převyšovaly průměrný příjem 28krát, v roce 1990 už to byl sedmdesátinásobek, přičemž zároveň vzrostl počet lidí pod hranicí chudoby ze 6,7 procenta v roce 1975 na 12 procent o deset let později. „Vlády Margaret Thatcherové úmyslně zosnovaly ekonomickou katastrofu, která postihla velké části Británie“, konstatuje studie a mezi příklady uvádí rušení tradičních průmyslových odvětví typu těžby uhlí nebo výroby oceli. Hlavním smyslem přitom byla snaha podkopat sílu organizací pracujících, jakými byly odbory, shrnují akademici. Výsledkem byla prohlubující se regionální nerovnost v životních standardech i v míře dožití, stejně jako prohloubení nerovnosti sociální. Údaje britského statistického úřadu i Světové zdravotnické organizace přitom stvrzují, že právě v letech 1979 až 1990, kdy Margaret Thatcherová vedla britské vlády, kvůli prohlubující se sociální nerovnosti prudce vzrostl počet úmrtí spojených s konzumací alkoholu a drog i úmrtí v důsledku násilí nebo sebevražd. „Je zcela jasné, že převratné změny britské ekonomiky, které Thatcherová prosadila, vyústily v regionální a sociální nerovnosti, které mají dodnes přímý dopad na zdraví lidí,“ shrnuje Alex Scott-Samuel.
Následník Margaret Thatcherové a současný britský premiér David Cameron v její politice pokračuje a je tak přímo zodpovědný za „národní krizi“, která nutí půl milionu Britů „v důsledku škrtů a krachu sociálního systému“ vyhledávat kvůli přežití služby potravinových bank, soudí 27 anglikánských biskupů. Jejich otevřený dopis premiérovi publikoval deník Daily Mirror. „Jako společnost musíme nyní čelit skutečnosti, že více než polovina lidí využívajících charitativní potravinové banky se do této situace dostala kvůli škrtům a selhání systému sociálního zabezpečení, ať už kvůli opoždění plateb nebo trestajícím sankcím,“ uvádějí biskupové, kteří jsou „šokováni“, že lidé v Británii, sedmé nejbohatší zemi světa, musejí hladovět. Připomínají, že od loňských Velikonoc služeb charitativních organizací využilo přes půl milionu lidí, 5500 z nich muselo být hospitalizováno s podvýživou a každá pátá matka „si odpírá jídlo pro sebe, aby mohla přilepšit svým dětem“.

V podobném duchu se minulý týden vyjádřil také nejvyšší představitel katolické církve v Anglii a Walesu arcibiskup Vincent Nichols, který vládní sociální politiku označil za „ostudnou“. „Hlasy, které slýchám jsou hlasy vzteku a zoufalství,“ prohlásil v rozhovoru pro BBC. „Něco je velmi špatně, když v tak bohaté zemi, jako je ta naše, jsou lidé ponecháváni bez prostředků a nezbývá jím než se spoléhat na jídlo z charity